Ministranci

Ministranci Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej:

 

Podstawówka:

Antoni Galwas, Jakub Jajko, Mateusz Liszka, Szymon Rączka, Jędrzej Cofór, Michał Płowucha, Wojciech Liszka, Paweł Mrozek, Kamil Pająk

Gimnazjum:

Adam Kozielski, Marcin Galwas

Starsi:, Dawid Piechaczek, Bartłomiej Jurek, Mateusz Rozmus, Rafał Kampik, Mateusz Biernat, Zdzisław Tomiczek, Sławomir Bałdys, Marcin Honisz, Antoni Olejniczak, Łukasz Pilak

 

Starsi(studiujący, pracujący):

Jacek Bałdys, Krzysztof Banasik, Mateusz Kwiatoń, Arek Krakowczyk, Damian Kampik, Łukasz Fulek, Dawid Rojewski, Bartłomiej Prociuk, Marcin Marczewski, Łukasz Malich, Grzegorz Olejniczak

 

Nowo przyjęci i Kandydaci:(21.11.2016)

Borys Krakowczyk, Kamil Sylwesiuk

Mateusz Krzyżak, Maksymilian Janeta, Grzegorz Kościelny

 

 

 

 

Święty Tarsycjusz urodził się ok. roku 237. Był Akolitą Kościoła Rzymskiego. Jest to jedno ze święceń niższych, które dzisiaj daje prawo klerykom Kościoła Rzymsko-Katolickiego usługiwania do Mszy świętej - a więc do zaszczytnej funkcji, którą obecnie pełnią ministranci. Nie znamy bliższej daty jego śmierci. Przypuszcza się, że św. Tarsycjusz poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza (tzn. między 249 a 251 rokiem). Było to czas jednych z najkrwawszych prześladowań. W tym czasie chrześcijanie chętnie oddawali życie za Chrystusa, ale ich największym pragnieniem było, by mogli na drogę do wieczności posilić się Chlebem Eucharystii. Zanoszono im więc potajemnie Komunię świętą do więzień, za co groziło aresztowanie, a nawet skazanie na śmierć. Gorliwością w obsługiwaniu świętych (bo tak siebie nazywali wierzący) męczenników w więzieniach wyróżniał się, dwunastoletni wówczas, św. Tarsycjusz. Pewnego dnia, kiedy jak zwykle niósł na sercu Wiatyk do więzienia, napotkał swoich pogańskich rówieśników, bawiących się na jednym z licznych placów rzymskich. Pogańscy chłopcy wołali Tarsycjusza, ponieważ chcieli zobaczyć, co niesie pod płaszczem. Zaczął więc uciekać przed nimi, a ci go gonili. Kiedy zaś spostrzegli, że coś przyciska do piersi, chcieli zobaczyć, co to i siłą mu to wydrzeć. Bohaterski chłopiec bronił "swego Skarbu". Wówczas zgraja powaliła go na ziemię, zaczęła go kopać i bić, rzucać kamieniami... Dopiero przypadkowo przechodzący żołnierz, który także był chrześcijaninem, uwolnił chłopca i rozgonił bandę. Zaniósł Tarsycjusza do domu, gdzie ten niebawem zmarł. Żołnierz zaś zaniósł ze czcią Najświętszy Sakrament do kapłana katolickiego. Ciało Świętego zostało pogrzebane na cmentarzu św. Kaliksta, obok szczątków papieża - św. Stefana I, który w kilka lat po nim poniósł także śmierć męczeńską († 257). Papież - św. Damazy I († 384) opisał męczeństwo św. Tarsycjusza wierszem. W 1675 roku część relikwii Świętego przeniesiono z Rzymu do Neapolu, gdzie godnie spoczywają w Bazylice św. Dominika w osobnej kaplicy. Trumienka z częścią relikwii św. Tarsycjusza jest także w salezjańskim kolegium w Rzymie przy Via Appia Antica. We Włoszech św. Tarsycjusz cieszy się szczególną czcią jako patron kółek eucharystycznych, czy też tzw. "Kółek Młodego Kleru". W Polsce święty czczony jest jako patron ministrantów.


Litania do św. Tarsycjusza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo,módl się za nami
Matko Zbawiciela,módl się za nami
Królowo Męczenników,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, odważny męczenniku,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, obrońco Najświętszego Sakramentu,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, miłośniku Eucharystii,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wierny sługo Chrystusa Eucharystycznego,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, przykładzie odwagi i poświęcenia,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, nad swój wiek roztropny i bohaterski,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wzorze dla chrześcijańskiej młodzieży,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, młodzieńcze czysty,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, lilio czystości,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wzorze odwagi,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, ofiaro Boskiej miłości,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, zwycięzco samego siebie,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, młody Apostole,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wzorze ofiarnej służby, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, pocieszycielu czekających na śmierć,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, pomocy konających,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, ozdobo Kościoła Chrystusowego,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, patronie ludzi młodych módl się za nami
, Święty Tarsycjuszu, patronie pełniących służbę przy Ołtarzu Pana,módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Tarsycjuszu. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie Świętemu Tarsycjuszowi, który upodobnił się do Chrystusa w Jego męce i śmierci, spraw, abyśmy wstępując w ślady Męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dziś obchodzimy

św. Bernarda, opata i doktora Kościoła, wspomnienie

Imieniny

Bernarda, Sobiesława

myśl dnia
„Każdy rozumny człowiek musi znać cel, do którego zdąża, i każdą rzecz winien ważyć według tego celu.”
św. Bernard z Clairvaux
czytanie

Ez 24, 15-24
Ps 32
Mt 19, 16-22
liturgia dnia

Księga Gości


Nasza Biblioteka

Strony Archiwum